Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

ArtNow / KJH Web Consulting

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Kim Holmberg, info@artnow.fi

3. Rekisterin nimi

ArtNow asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Taiteilijan itsensä antamia tietoja käytetään rajoitetusti hänen ArtNow-palvelussa julkaistavassa julkisessa profiilissa ja/tai taiteilijahaastattelujen yhteydessä. Palveluun rekisteröityneen taiteilijan henkilötietoja käytetään palvelun laskutuksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja palveluun rekisteröityneistä taiteilijoista:

  • nimi
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • salasana salatussa muodossa
  • rekisteröinnin ajankohta

Palvelun kautta lähetettyjä viestejä, kuten asiakkaiden yhteydenottoja taiteilijoihin, ei tallenneta palveluun.

ArtNow evästeitä palvelun kehittämiseen ja liikenteen analysoimiseen. Tähän tarkoitukseen käytämme Google Analytics-palvelua. Palvelun käyttöön liityviä kävijätietoja käsitellään Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilörekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä palveluun tai hänen päivittäessään omia tietojaan.

7. Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan ArtNow-palvelun ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa ja mahdollisuus koska tahansa poistaa tilinsä ja tietonsa palvelusta. Rekisteriin liitetyt henkilöt näkevät kaikki tietonsa omasta profiilistaan ja voivat itse muokata ja/tai poistaa tietonsa.

Rekisteritietoja tai niiden poistamista koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön (kappale 2 yllä).